Long Range Planning Advisory Commission Agendas All Archives

September 20, 2023 - Canceled September 20, 2023 - Canceled
August 16, 2023 - Canceled August 16, 2023 - Canceled
July 19, 2023 - Canceled July 19, 2023 - Canceled
June 21, 2023 June 21, 2023
May 17, 2023 - Canceled May 17, 2023 - Canceled
April 19, 2023 April 19, 2023
March 15, 2023 - Canceled March 15, 2023 - Canceled
February 15, 2023 - Canceled February 15, 2023 - Canceled
January 18, 2023 January 18, 2023
December 21, 2022 - Canceled December 21, 2022 - Canceled
November 16, 2022 November 16, 2022
October 19, 2022 October 19, 2022
September 21, 2022 September 21, 2022
August 17, 2022 - Canceled August 17, 2022 - Canceled
July 20, 2022 July 20, 2022
June 15, 2022 - Canceled June 15, 2022 - Canceled
May 18, 2022 - Canceled May 18, 2022 - Canceled
April 20, 2022 - Canceled April 20, 2022 - Canceled
March 16, 2022 - Canceled March 16, 2022 - Canceled
February 16, 2022 - Canceled February 16, 2022 - Canceled
January 19, 2022 - Canceled January 19, 2022 - Canceled
December 15, 2021 - Canceled December 15, 2021 - Canceled
November 17, 2021 - Canceled November 17, 2021 - Canceled
October 20, 2021 October 20, 2021
September 15, 2021 - Canceled September 15, 2021 - Canceled
August 18, 2021 - Canceled August 18, 2021 - Canceled
July 21, 2021 - Canceled July 21, 2021 - Canceled
June 16, 2021 - Canceled June 16, 2021 - Canceled
May 19, 2021 - Canceled May 19, 2021 - Canceled
April 21, 2021 - Canceled April 21, 2021 - Canceled
March 17, 2021 - Canceled March 17, 2021 - Canceled
February 17, 2021 - Canceled February 17, 2021 - Canceled
January 20, 2021 January 20, 2021
December 16, 2020 - Cancelled December 16, 2020 - Cancelled
November 18, 2020 - Cancelled November 18, 2020 - Cancelled
October 21, 2020 October 21, 2020
September 16, 2020 September 16, 2020
August 19, 2020 - Cancelled August 19, 2020 - Cancelled
July 15, 2020 - Cancelled July 15, 2020 - Cancelled
June 17, 2020 - Cancelled June 17, 2020 - Cancelled
May 20, 2020 - Cancelled May 20, 2020 - Cancelled
April 15, 2020 April 15, 2020
March 18, 2020 - Cancelled March 18, 2020 - Cancelled
February 19, 2020 - Cancelled February 19, 2020 - Cancelled
January 15, 2020 - Cancelled January 15, 2020 - Cancelled
December 18, 2019 - Cancelled December 18, 2019 - Cancelled
November 20, 2019 - Cancelled November 20, 2019 - Cancelled
October 16, 2019 - Cancelled October 16, 2019 - Cancelled
September 18, 2019 - Cancelled September 18, 2019 - Cancelled
August 21, 2019 - Cancelled August 21, 2019 - Cancelled
July 17, 2019 - Cancelled July 17, 2019 - Cancelled
June 19, 2019 June 19, 2019
May 15, 2019 May 15, 2019
April 17, 2019 April 17, 2019
March 20, 2019 March 20, 2019
February 25, 2019 February 25, 2019
February 20, 2019 - Cancelled February 20, 2019 - Cancelled
January 16, 2019 January 16, 2019
December 19, 2018 December 19, 2018
November 13, 2018 November 13, 2018
October 17, 2018 October 17, 2018
September 19, 2018 September 19, 2018
August 15, 2018 August 15, 2018
July 18, 2018 July 18, 2018
June 20, 2018 June 20, 2018
May 16, 2018 May 16, 2018
April 18, 2018 April 18, 2018
March 21, 2018 March 21, 2018
February 21, 2018 February 21, 2018
January 17, 2018 January 17, 2018
December 20, 2017 December 20, 2017
November 28, 2017 November 28, 2017
November 15, 2017 November 15, 2017
October 18, 2017 October 18, 2017
September 20, 2017 September 20, 2017
September 12, 2017 September 12, 2017
August 23, 2017 August 23, 2017
July 19, 2017 July 19, 2017
June 20, 2017 June 20, 2017
May 17, 2017 May 17, 2017
April 18, 2017 April 18, 2017
March 15, 2017 March 15, 2017
February 15, 2017 February 15, 2017
January 18, 2017 January 18, 2017
November 16, 2016 November 16, 2016
October 19, 2016 October 19, 2016
September 21, 2016 September 21, 2016
August 17, 2016 August 17, 2016
July 20, 2016 July 20, 2016
June 15, 2016 June 15, 2016
May 18, 2016 May 18, 2016
April 20, 2016 April 20, 2016
March 16, 2016 - Canceled March 16, 2016 - Canceled
February 17, 2016 February 17, 2016
January 20, 2016 - Canceled January 20, 2016 - Canceled
December 16, 2015 December 16, 2015
November 18, 2015 - Canceled November 18, 2015 - Canceled
October 21, 2015 October 21, 2015
August 19, 2015 August 19, 2015
May 20, 2015 May 20, 2015
February 18, 2015 February 18, 2015
December 17, 2014 December 17, 2014
November 19, 2014 November 19, 2014
August 20, 2014 August 20, 2014
May 21, 2014 May 21, 2014
April 16, 2014 April 16, 2014
February 19, 2014 February 19, 2014
January 15, 2014 January 15, 2014
November 20, 2013 November 20, 2013
June 19, 2013 June 19, 2013
May 15, 2013 May 15, 2013
April 17, 2013 April 17, 2013
March 20, 2013 March 20, 2013
February 20, 2013 February 20, 2013
January 16, 2013 January 16, 2013
September 19, 2012 September 19, 2012
August 15, 2012 August 15, 2012
February 15, 2012 February 15, 2012
November 16, 2011 November 16, 2011
September 21, 2011 September 21, 2011
August 17, 2011 August 17, 2011
July 20, 2011 July 20, 2011
June 15, 2011 June 15, 2011
May 18, 2011 May 18, 2011
April 20, 2011 April 20, 2011
March 16, 2011 March 16, 2011
February 16, 2011 February 16, 2011
January 19, 2011 January 19, 2011
June 16, 2010 June 16, 2010
February 17, 2010 February 17, 2010
September 16, 2009 September 16, 2009
April 15, 2009 April 15, 2009
Placeholder item Placeholder item
This is a placeholder item for archive center.